Biblioteka

Biblioteka rozpoczęła swoją działalność 15.12.1948 r. jako Miejska Biblioteka Publiczna, a swą pierwszą siedzibę miała przy ulicy Niepodległości 16. Pierwszym bibliotekarzem był Pan Paweł Gniećko, następnie biblioteką kierowały kolejno panie: Gabriela Stryszak i Maria Piasecka, a od 1974 do 2014 - Marzena Kroll.

W 1976 r. biblioteka uzyskała status placówki Miejsko- Gminnej. Najdłużej, bo od 1968 r. do 2003 r. biblioteka mieściła się w starej kamienicy przy ul. 1-go Maja 4 w lokalu o powierzchni ok.40 m2. W 1980 r. powstał Oddział dla Dzieci i Młodzieży wydzielony ze zbiorów biblioteki i przeniesiony do lokalu wyremontowanego po byłej łaźni miejskiej.

W 2002r. Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy podjęli decyzję o adaptowaniu pomieszczeń kotłowni przy ul. Niepodległości 46 na potrzeby nowej i większej biblioteki. Nowy samorząd wraz z Burmistrzem podjął się dalszej realizacji tego zadania. W dniu 5 sierpnia 2003 r. zakończyły się prace remontowe w budynku obecnej biblioteki, która otworzyła swe podwoje dla czytelników od 10 września 2003 r. W dwa lata później – 9 maja 2005 r. odbyła się uroczystość nadania imienia bibliotece, której za patrona, poprzez ankietę czytelniczą, wybrano Czesława Miłosza – laureata Literackiej Nagrody Nobla.

Przestronne pomieszczenia wyposażono w nowe meble i sprzęt komputerowy. Mieści się tu wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych oraz Oddział dla dzieci i młodzieży. Biblioteka Publiczna im. Czesława Miłosza posiada 3 punkty biblioteczne w: Lotyniu , Lędyczku i Pniewie. Łączny księgozbiór bibliotek liczy ponad 31 tys. egzemplarzy i systematycznie uzupełniany jest o literaturę piękną polską i obcą oraz popularnonaukową. Na potrzeby czytelników biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne.

Od 2005 r. zbiory biblioteczne katalogowane są w programie SOWA TCP i SOWA 2. Od 2006 r. placówka posiada kawiarenkę internetową działającą w ramach „Programu Ikonka”, która umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu dla wszystkich chętnych.

Działalność Biblioteki nie ogranicza się tylko do tradycyjnych form pracy z książką, a także promuje ją poprzez wystawy, konkursy i prezentacje wydawnictw. Biblioteka wraz z filiami aktywnie uczestniczy w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Biblioteka trzykrotnie zdobyła wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną.

W środowisku znana jest z organizowania spotkań autorskich na które zapraszani są sławni pisarze, poeci oraz twórcy ludowi. Prowadzi różnorodne formy zainteresowania czytelników biblioteką i książką. Są to: wycieczki do bibliotek, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, rozmowy o książkach, prelekcje, konkursy czy wieczory literackie.

Od początku działalności ze zbiorów okoneckiej książnicy korzystają wszyscy mieszkańcy gminy jak i przyjezdni goście o różnym statusie społecznym i zawodowym, realizując w ten sposób postulat o powszechnej dostępności do księgozbioru. Nasze punkty biblioteczne w środowiskach wiejskich są często jedyną placówką, która zapewnia dostęp do wiedzy i kultury na co dzień i umożliwia interesujące formy spędzenia wolnego czasu.

Biblioteka działająca w strukturze Okoneckiego Centrum Kultury realizuje jego zadania i aktywnie uczestniczy w cyklicznych imprezach kulturalno-rozrywkowych. Od wielu lat odbywają się „Dni Okonka”, w okresie wakacji letnich organizowane są festyny rodzinne, dożynki i inne .

Do najważniejszych założeń biblioteki należy utrzymanie istniejącej sieci bibliotek, systematyczny zakup nowości wydawniczych, zakup programu Sowa-moduł na wypożyczanie, udział w „Programie Rozwoju Bibliotek” (pozyskanie sprzętu komputerowego dla filii bibliotecznych na wsi), dobra i otwarta współpraca z samorządem gminnym i jej pozytywny stosunek do spraw bibliotek i czytelnictwa w środowisku lokalnym.