Karate

Stowarzyszenie „SATORI” zawiązało się z istniejącej sekcji przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu, która działa od 1999r. Ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia w zgodzie z najlepszymi wartościami jakie daje uprawianie sportu tj. życie bez alkoholu, narkotyków i innych używek, a także w duchu rywalizacji fair-play. To dzięki systematycznym treningom dzieci uczą się współpracy w grupie i osiągania wyznaczonego celu. Poprzez karate uczą się samodyscypliny i wytrwałości. Nabór trwa przez cały rok!  tel. 724 954 449

plakat informacja karate

plakat informacja karate