Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Ochrona danych osobowych - ogólna klauzula informacyjna Okoneckiego Centrum Kultury

Informacja o Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Drodzy Państwo,

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach zapisów do Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku, na zajęcia Okoneckiego Centrum Kultury, udziału w warsztatach czy imprezach organizowanych przez naszą instytucję oraz w ramach świadczonych przez nas usług.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: Okoneckie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Leśnej 35, 64-965 Okonek.

Z kim mogą się Państwo skontaktować w sprawie swoich danych osobowych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować e-mailem: iod@adwokat-pila.com.pl.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Przetwarzamy te dane by realizować cele statutowe naszej instytucji, między innymi aby:

  • umożliwić Państwu lub Państwa dzieciom pełne korzystnie z usług naszej Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.),
  • mogli Państwo lub Państwa dziecko/dzieci brać udział w organizowanych przez nas zajęciach, imprezach. Dlatego właśnie musimy mieć pisemną zgodę zgodnie z obowiązującym prawem (zbieramy deklaracje udziału ważne przez dany sezon),
  • zapewnić bezpieczeństwo dzieciom (w przypadku zdarzenia losowego itd. potrzebujemy znać Państwa numer telefonu),
  • dokonywać właściwej pracy w dziale księgowości,
  • wystawiać stosowne dokumenty (certyfikaty, dyplomy, rachunki itp.),
  • móc kontaktować się z Państwem drogą e-mail lub listownie w celu uzyskania odpowiedzi lub realizacji zadań statutowych Okoneckiego Centrum Kultury. W tym celu potrzebujemy Państwa danych takich jak adres email, zgody na przetwarzanie danych,
  • bardzo ważne dla nas jest to, by zachęcać mieszkańców do udziału w realizowanych przez nas zadaniach, więc chcielibyśmy mieć możliwość pochwalenia się sukcesami naszych podopiecznych oraz promocji naszej działalności. Dlatego na naszych stronach internetowych (www.ockokonek.pl, www.bibliotka.ockokonek.pl oraz na naszych fanpage'ach ) zamieszczamy relacje z wydarzeń.

Szczegółowych informacji na temat celu, zakresu i podstawy prawnej, z której wynika obowiązek przetwarzania danych Państwa oraz danych Państwa dzieci udzieli nasz pracownik.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (w zakresie, w którym takie dane są potrzebne) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Tak długo jak nam Państwo  na to pozwolą lub do momentu, do jakiego nam będą potrzebne według obowiązujących przepisów prawa.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Państwo korzystają) lub na podstawie Państwa zgody.

Gdzie są przechowywane Państwa dane i kto ma do nich dostęp na co dzień ?

Dane Państwa lub Państwa dzieci przechowywane są w siedzibie oraz lokalach bibliotecznych Okoneckiego Centrum Kultury. Dostęp do danych (tylko tych niezbędnych do wykonywania obowiązków) posiada obsługa biurowa, instruktorzy oraz bibliotekarze Okoneckiego Centrum Kultury.