Klub Młodych Talentów

Klub Młodych Talentów to przestrzeń dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszych. W ramach zajęć organizowane są przeróżne zajęcia ogólnorozwojowe, w tym językowe, umuzykalniające, ruchowe czy warsztaty kreatywne. 

plakat klub młodych talentów