O instytucji

Okoneckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną powstałą z połączenia OCK w Okonku z Biblioteką Publiczną im. Czesława Miłosza w Okonku i punktem bibliotecznym w Lędyczku.

Do podstawowych zadań instytucji kultury należy:
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artytycznego,
- rozpoznanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych.

Okoneckie Centrum Kultury prowadzi swoją działalność w obiekcie przy ul. Leśnej 35 w Okonku, pozyskanym przy udziale środków unijnych. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwiający jego wszechstronne wykorzystanie.

Centrum Kultury prowadzi koła zainteresowań: instrumentalne, plastyczne, wokalne. Przy Centrum Kultury działa również Chór "Sonata". Plan działalności OCK oparty jest na realizacji obchodów i uroczystości, które wpisały się w kalendarz imprez uznanych przez środowisko Gminy Okonek.