STUDIO WOKALNE OCK

Program zajęć obejmuje: kształtowanie upodobań i zamiłowań muzycznych, kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształcenie słuchu wysokościowego, harmonicznego oraz wrażliwości intonacyjnej, doskonalenie umiejętności wokalnych uczniów. Studio kładzie szczególny nacisk na kształcenie właściwych i pożądanych nawyków w czasie śpiewu, nawyków związanych z obecnością na estradzie, kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla różnorodności gatunków i stylów muzycznych, kształcenie dykcji i barwy głosu, stopniowe poszerzanie skali głosu według indywidualnych możliwości. Praca z najmłodszymi przebiega w formie gier i zabaw.