ZESPÓŁ WOKALNY OK!TAWA

Zespół Wokalny "OK!TAWA" powstał w 2016 roku przy Okoneckim Centrum Kultury. Bierze on aktywny udział w wydarzeniach muzycznych odbywających się na terenie miasta i gminy Okonek, wyjeżdża również z występami do sąsiednich miejscowości i województw, wykonując w trzygłosowych aranżacjach piosenki biesiadne, patriotyczne, przeboje różnych lat oraz utwory religijne i gospel. Zespół prowadzi instruktor Liliya Czaja.

Zespół Wokalny "OK!TAWA" dla dorosłych i młodzieży. Próby wg ustaleń z instruktorem - Liliya Czaja, tel. 698 762 219.